Bilde fra Trondheim
Startside
Kultur i Trondheim kommune
Trondheim.no
Festivalkalender
Idrettslag i Trondheim
Hospitalskirken
Adresse

Hospitalsløkkan 2/4
7012 TRONDHEIM
Vis kart


Hospitalskirken, hospitalsløkkan

Flere bilder
Bydel Midtbyen
Telefon 72544200
Beskrivelse En av to oktogonale kirker i Trondheim.
Hospitalskirken, med sitt karakteristiske tårn og tak, markerer seg godt i den gamle bybebyggelsen på Hospitalsløkkan. Den ble reist i 1705 og erstattet da en "brøstfeldig" middelalderkirke på samme sted. Den ble bygget som den første kirke med åttekantet grunnplan i Norge, og ble tegnet av Johan Christoffer Hempel fra det reformerte Holland.

Prekestolen og altertavlen ble laget av Henrik Biltsnider på 1640-tallet og har således stått i den gamle kirken. Altertavlens dramatiske hovedmotiv, Jesu korsfestelse, ble malt av hospitalsprest Gustav Adolf Lammers i 1830. Han var en stor predikant, og en ikke ubetydelig maler og arkitekt. Lammers ble senere modell for Ibsens kompromissløse prest Brand.


Virksomheten i Hospitalskirken

Hospitalskirken er eiet av Stiftelsen Trondhjems Hospital. Hospitalet har fra middelalderen hatt ansvar for sin egen kirke. I dag er virksomheten i Hospitalskirken en del av tilbudet fra Domkirken og Vår Frue menigheter. Det forrettes årlig 8 søndagsgudstjenester i kirken. Vi legger vekt på at gudstjeneste skal ha en noe enklere form enn høymessen. Gudstjenestene er åpne for alle og er rettet inn mot lokalmiljøet og de ulike beboergruppene på Trondhjems Hospital. Kirken benyttes også ofte til gravferd. Det tilbys også en egen kulturvirksomhet i kirken. En gruppe med tilknytning til Hospitalet og lokalmiljøet er ansvarlig for denne virksomheten.


Kirken og Hospitalet har alltid vært betjent av egen prest. I dag har Trondhjems Hospital og Hospitalskirken institusjonsprest og organist som er ansatt i Trondheim kommune innenfor området Helse og omsorg. Menighetsprestene i Domkirken og Vår Frue menigheter tjenestegjør også i Hospitalskirken.
Epost trondhjems-hosp.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert 14.02.2011
Sidene er utviklet av Kulturenheten, i samarbeid med TN Data